Predavanja

Predavanje na temu “ŠTO NAKON DIPLOME?”

4. rujna 2023./by kulinweb_kuladmi

Program 1. Konferencije konzervatora-restauratora “ConRestCon” 2022.

4. rujna 2023./by kulinweb_kuladmi

‘Restauratorski sat’ – predstavljanje Hrvatskog restauratorskog društva u Knjižnicama grada Zagreba

4. rujna 2023./by kulinweb_kuladmi

Najava predavanja Tamare Ukrainčik i Barbare Horvat Kavazović „Dubliranje štafelajnih slika“ (5. svibnja 2022.)

4. rujna 2023./by kulinweb_kuladmi

Najava predavanja Miroslava Balaža o primjeni lasera u konzervatorsko-restauratorskoj struci (17. veljače 2022.)

4. rujna 2023./by kulinweb_kuladmi

Najava predavanja Antónia Cardosa(Portugal) o primjeni tehnologije spektralnog slikovnog prikaza u konzervaciji-restauraciji (16. lipnja 2021.)

4. rujna 2023./by kulinweb_kuladmi

Najava predavanja dr. sc. Vlatka Čakširana „Gradski muzej Sisak nakon potresa – evakuacija i zaštita muzejske građe“ (27. svibnja 2021.)

4. rujna 2023./by kulinweb_kuladmi

Najava predavanja Ive Validžije i Dunje Vranešević „Evakuacija muzejske građe Galerije ‘Krsto Hegedušić’ nakon potresa u Petrinji“ (21. travnja 2021.)

4. rujna 2023./by kulinweb_kuladmi

Najava predavanja dr. sc. Sande Milošević „Zaštita kulturne baštine: uloga Ravnateljstva civilne zaštite“ (14. travnja 2021.)

4. rujna 2023./by kulinweb_kuladmi

Najava predavanja Želimira Laszla „Pokretna kulturna dobra u ratu i velikoj nesreći“ (10. ožujka 2021.)

4. rujna 2023./by kulinweb_kuladmi

Najava predavanja Eléonore Kissel (Francuska) o određivanju prioriteta u akcijama spašavanja zbirki u slučaju nepogode ili katastrofe u okviru ciklusa mrežnih stručnih predavanja HRD-a (24. veljače 2021.)

4. rujna 2023./by kulinweb_kuladmi

Najava predavanja mr. art. Jasminke Podgorski „Spašavanje umjetnina u Muzeju za umjetnost i obrt nakon zagrebačkog potresa“

4. rujna 2023./by kulinweb_kuladmi