Vodstvo HRD-a

ČLANOVI UPRAVNIH TIJELA HRD-a
(ukupno 13 članova)

24.2.2022. – mandat 4 godine do 24.2.2026.

POPIS SADAŠNJEG VODSTVA HRD-a

Pet ostalih članova Upravnog odbora:

Tri člana Nadzornog odbora:

Likvidator društva:

  • Ana Božičević

E.C.C.O. delegat: