Vodstvo HRD-a

ČLANOVI UPRAVNIH TIJELA HRD-a (ukupno 13 članova)

24.2.2022. – mandat 4 godine do 24.2.2026.

POPIS SADAŠNJEG VODSTVA HRD-a

 • predsjednik društva – Marko Buljan
 • dopredsjednica društva – Maja Sučević Miklin
 • tajnica društva – Helena Bosnić
 • blagajnica društva – Ana Mlinarić

Pet ostalih članova Upravnog odbora:

 • Stela Cunjak
 • Andreja Dragojević
 • Lana Kekez Kelava
 • Marija Reberski
 • Toni Šaina

Tri člana Nadzornog odbora:

 • Andrej Aranicki
 • Krešimir Bosnić
 • Mateo Miguel Kodrič Kesovia

Likvidator društva:

 • Ana Božičević

E.C.C.O. delegat:

 • Marija Reberski