Najava predavanja Eléonore Kissel (Francuska) o određivanju prioriteta u akcijama spašavanja zbirki u slučaju nepogode ili katastrofe u okviru ciklusa mrežnih stručnih predavanja HRD-a (24. veljače 2021.)

[Scroll down to read the lecture summary and the lecturer’s CV in ENGLISH.]

Hrvatsko restauratorsko društvo (HRD) pokrenulo je ciklus mrežnih stručnih predavanja namijenjenih članovima Društva, studentima konzervacije-restauracije, baštinskim stručnjacima svih profila, kao i svim zainteresiranim pojedincima. Predavanja su besplatna, a održavaju se na platformi Zoom.

U srijedu 24. veljače 2021. godine francuska konzervatorica-restauratorica Eléonore Kissel održat će predavanje naslovljeno „Establishing priorities for collections rescue operations in case of crisis: general principles and focus on non-European ethnographic collections from the Musée du quai Branly – Jacques Chirac, Paris“. Predavanje će početi u 18 sati, a predviđeno trajanje programa je 90 minuta (to uključuje i odgovaranje na pitanja iz publike). Program će se izvoditi na engleskom jeziku, a moderirat će ga dr. sc. Sagita Mirjam Sunara (Umjetnička akademija u Splitu – Odsjek za konzervaciju-restauraciju).

PREUZMITE LETAK

 

O predavanju

Određivanje prioriteta u akcijama spašavanja zbirki u slučaju nepogode ili katastrofe zasniva se na višekriterijskom pristupu, neovisno o tome je li prethodno izrađen pričuvni plan. U ovom će se predavanju dati osvrt na kriterije koji mogu prevagnuti, tj. na poveznicu između gradbenih materijala, vrste nepogode ili katastrofe i tehnika spašavanja. Složenost postupka donošenja odluka u takvim situacijama ilustirat će se na primjeru etnografskih zbirki iz Musée du quai Branly – Jacques Chirac čiji gradbeni materijali dolaze iz svih ekosustava.

O predavačici

Eléonore Kissel je konzervatorica-restauratorica koja se izvorno specijalizirala za umjetnine na papiru i papirnu građu. Nakon toga je postala savjetnik za očuvanje kulturne baštine. U razdoblju od 1994. do 2014. godine provela je brojna preliminarna istraživanja, istraživanja stanja zbirki te programe preuređenja čuvaonica i preseljenja muzejske, knjižnične i arhivske građe. Od 2014. godine vodi Odjel za konzervaciju-restauraciju u Musée du quai Branly – Jacques Chirac u Parizu. Nekoliko je puta provodila akcije u baštinskim ustanovama koje su stradale u poplavama, a od 2001. godine predaje o spašavanju kulturne baštine.

[ENGLISH]

 

Lecture summary

Selecting priorities for rescue operations of collections in the event of a disaster is based on a multi-criteria approach, whether or not a backup plan has been established beforehand. The presentation will review the criteria that may prevail, i.e. the link between the constituent materials, the nature of the disaster and existing rescue techniques. The case study of the ethnographic collections from the Musée du quai Branly – Jacques Chirac, made up of materials from every worldwide ecosystem, will be taken as an example of the complexity of the decision-making process in terms of rescue.

Lecturer’s short biography

Éléonore Kissel is a conservator-restorer who initially specialized in art and documents on paper. She then became a consultant in preservation of cultural property. She has carried out numerous preliminary studies, collections’ condition surveys, storage areas reorganization programs and museum, libraries and archives relocations between 1994 and 2014. Since 2014, she has been in charge of the Conservation-Restoration Unit at the Musée du quai Branly – Jacques Chirac in Paris. She has intervened several times in flood-stricken cultural heritage institutions, and has been teaching the rescue of cultural property since 2001.