O nama

Hrvatsko restauratorsko društvo (HRD)

Hrvatsko restauratorsko društvo osnovano je 1994. godine u Zagrebu kao strukovna udruga konzervatora-restauratora koji djeluju na području Republike Hrvatske.

HRD je od 2014. godine član Europske konfederacije konzervatorsko-restauratorskih udruga (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations / ECCO).

Udruga okuplja konzervatore-restauratore koji rade u privatnom sektoru, one zaposlene u središnjoj državnoj službi za konzerviranje-restauriranje, muzejsko-galerijskim ustanovama, knjižnicama i arhivima te na sveučilištima. HRD je otvoren i za sve ostale stručnjake koji povremeno ili kontinuirano sudjeluju u konzervatorsko-restauratorskim projektima ili se bave istraživačkim radom u području konzervacije-restauracije.

Članovi HRD-a pripadaju svim generacijama, od studenata konzervacije-restauracije i onih koji su tek nedavno stekli diplomu, do profesionalaca s višegodišnjim radnim stažem i onih koji su u mirovini. HRD ima i počasne članove – osobe s izrazitim zaslugama za unapređenje konzervatorsko-restauratorske struke.

Naši ciljevi su:

 • afirmacija konzervatorsko-restauratorske struke u skladu s definicijom profesije propisane međunarodnim konvencijama, odredbama međunarodnih strukovnih udruženja/organizacija i propisima u Republici Hrvatskoj,
 • očuvanje i unapređivanje interesa konzervatorsko-restauratorske struke sukladno odredbama međunarodnih strukovnih udruženja/organizacija,
 • poticanje zaštite i očuvanja kulturne baštine uz primjenu najviših standarda struke,
 • suradnja s drugim strukovnim udrugama i organizacijama koji zastupaju jednake ciljevime na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
 • promicanje zaštite i profesionalnog održavanja umjetničke i kulturne baštine,
 • poseban naglasak stavljamo na mobilnost i obuku mladih.

Ovi ciljevi ostvaruju se kroz sljedeće aktivnosti:

 • redovan rad udruge putem sastanaka i komuniciranja u društvenim mrežama;
 • organizaciju znanstvenih konferencija i stručnih skupova i izložbi;
 • objavljivanje i doprinos profesionalnim publikacijama;
 • savjetodavne, informativne i dokumentacijske aktivnosti;
 • izrada smjernica i preporuka u aktima vezanima uz struku;
 • sudjelovanje u izradi nacrta programa, normativnih akata i drugih propisa relevantnih za profesionalne konzervatorsko-restauratorske djelatnosti
 • pružanje i razmjena informacija o usvojenim i izmijenjenim normativnim aktima vezanim za konzervatorsko-restauratorsku djelatnost
 • zastupanje javnih interesa Udruge, njezinih članova i konzervatorsko-restauratorske struke
 • prikupljanje i razmjena znanja o razvoju struke i o Interdisciplinarnim područjima vezanima uz struku

HRD surađuje s organizacijama civilnog društva, udrugama profesionalnih umjetnika i drugim pravnim osobama i institucijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, čije su aktivnosti od interesa za članove HRD-a te radi na sustavnom stvaranju socijalnih uvjeta za poboljšanje obavljanja stručnih poslova zaštite kulturne baštine, kao i u svim područjima umjetnosti i kulture.

Briga za buduće konzervatore-restauratore vrlo je važan cilj Udruge jer je HRD jedini sustavni oblik povezivanja, organiziranja i animiranja mladih konzervatora-restauratora u Republici Hrvatskoj. Kontinuirano se radi na brojnim aktivnostima i projektima vezanim uz obrazovanje mladih. Do sada je organizirano više prezentacija aktivnosti HRD-a za mlade u suranji s Odsjekom za konzerviranje i restauriranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, Odsjekom za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademij u Splitu i Odjelom za umjetnost i restauraciju, Sveučilišta u Dubrovniku. Također, Udruga aktivno surađuje s vjerskim zajednicama na području očuvanja sakralne baštine te na boljem uključivanju i razmjeni informacija o potrebi očuvanja kulturne baštine svih relevantnih struktura.

Udruga je sve aktivnija na povećanju članstva i proširenju svojih aktivnosti putem svoje web stranice www.h-r-d.hr, putem društvenih mreža i ostalih medija.