Online predavanja 16. listopada 2022. povodom Europskih dana konzerviranja-restauriranja

Pozivamo vas na ciklus online predavanja povodom obilježavanja Europskih dana konzerviranja – restauriranja koji se održavaju od 10. do 16. listopada 2022. godine.

Predavanja će se odvijati preko Google meet platforme 16. listopada 2022. godine, u tri bloka po dva predavanja:

Prvi blok predavanja: od 10.00 do 11.00 sati

Poveznica za pristup: https://meet.google.com/hpa-sxgg-vpm

PREUZMITE LETAK

Hrvatsko restauratorsko društvo (HRD)

Marko Buljan, predsjednik HRD-a

Pula, Bazilika sv. Marije Formoze, Konzervatorsko-restauratorski radovi i istraživanja izvedena na mozaicima

Toni Šaina, Hrvatski restauratorski zavod

Drugi blok predavanja: od 11.00 do 12.00 sati

Poveznica za pristup: https://meet.google.com/hjh-qbnt-zvd

PREUZMITE LETAK

Tragovi onečišćenja zraka na slikama čuvanim u depoima Moderne galerije u Rijeci

Ana Alebić-Juretić, umirovljena profesorica Medicinskog fakulteta

Restauracija kao sastavni dio arheološkog istraživanja: konzervatorsko-restauratorska obrada noža s lokaliteta Bojna-Brekinjova Kosa

Ivana Mlinarić, Arheološki muzej u Zagrebu

Treći blok predavanja: od 18.00 do 19.00 sati

Poveznica za pristup: https://meet.google.com/xht-sgqr-yez

PREUZMITE LETAK

Pressure Mount: Metoda izlaganja i pohrane u konzervaciji-restauraciji tekstila

Mateo Miguel Kodrič Kesovia, Sveučilište u Dubrovniku

Važnost slikarskih kopija i rekonstrukcija u konzervatorsko-restauratorskoj edukaciji

Maja Sučević Miklin, dopredsjednica HRD-a

Navedena predavanja održana su na prvoj konferenciji konzervatora-restauratora u organizaciji HRD-a “ConRestCon” 21. rujna 2022. godine, a ukoliko ste ih propustili popratite nas svakako online 16. listopada 2022. godine.

Više o Europskim danima konzerviranja-restauriranja možete pronaći ovdje .