Trajković Jelena

Redovita profesorica u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu, Šumarskom fakultetu, Zavodu za znanost o drvu

Svoje je stručno (1984 godine) i znanstveno (magisterij 1993. i doktorat 1998. godine) zvanje stekla na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskog fakulteta gdje je od 1985. godine zaposlena u Zavodu za znanost o drvu. Glavno područje njenog znanstveno-nastavnog i stručnog rada su anatomska svojstva drva. 1994. godine uspješno je završila International Course on Wood Conservation Technology kao stipendistica UNESCO—a. Tečaj je trajao ukupno 207 sati, a proveo ga je Institute of Technology, Sveučilišta iz Trondhajma u Norveškoj. Iste je godine u okviru međunarodne suradnje boravila na institutu British Research Establishment u Velikoj Britaniji. Uspješno je sudjelovala na seminaru 15th International Dendroecological Fieldweek 2000 koji je u organizaciji Biotehničkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani održan 2000. godine u Mašunu u Sloveniji. 2001. godine je završila osnovni tečaj dendrokronologije na Biotehničkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani.

Jelena Trajković je naslijedila brigu za održavanje sustavno uređene zbirke daščica različitih vrsta drva pouzdanog botaničkog izvora, tj. ksiloteke Zavoda za znanost o drvu. Ksiloteka sadrži oko 3000 daščica koje obuhvaćaju 114 porodica i 550 rodova iz različitih dijelova svijeta, od kojih je 20 – 30 % u preparatima za mikroskopiranje, te se nalazi na svjetskom popisu ksiloteka Indeks Xylariorum 4.1. Iako je u svjetskim mjerilima mala, spomenuta ksiloteka je najveća u Republici Hrvatskoj, a takva je bila i u bivšoj SFRJ. Odabirom fotografija različitih vrsta drva iz te ksiloteke Jelena Trajković sa suradnicima od 1995. godine uređuje naslovnice s prigodnim tekstom za znanstveni i stručni časopis Drvna industrija. Na taj način predstavlja bogatstvo ksiloteke Zavoda za znanost o drvu, te promiče svijest o raznovrsnosti svojstava drva.

U identifikaciji (determinaciji) vrsta drva ksiloteka predstavlja izvorne podatke o anatomskim svojstvima drva, te kao takva doprinosi pouzdanosti determinacije vrste drva. Jelena Trajković je od početaka svoga stručnoga rada do danas za različite potrebe determinirala nebrojene uzorke drva različitoga izvora i stanja. Rezultati takvih analiza potrebni su najčešće restauratorima, konzervatorima, arheolozima i povjesničarima umjetnosti, s kojima već više desetljeća uspješno surađuje. U takvoj je suradnji više godina za redom sudjelovala u izvođenju dijela nastave o identifikaciji drva za studente restauratorskog odsjeka Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Promičući interes za drvo kao materijal i svijest o svojstvima drva, Jelena Trajković je sa suradnicima vodila više teorijsko praktičnih radionica među kojima se ističu sljedeće dvije: trodnevna teorijsko-praktična radionica Identifikacija vrste drva po karakteristikama poprečnog presjeka 2016. godine na Odsjeku za konzervaciju i restauraciju Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, te dvodnevna Radionica o drvu za djelatnike Hrvatskog restauratorskog zavoda održana 2017. godine na Zavodu za znanost o drvu Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Za svoj dugogodišnji nesebični stručni i pedagoški rad, te doprinos konzervatorsko – restauratorskoj struci u Republici Hrvatskoj Jelena Trajković je 2018. proglašena počasnom članicom Hrvatskog restauratorskog društva.