Malinar Hrvoje

Rođen je 5.8.1939. u Zagrebu. Završio je Tehničku školu kemijskog smjera. Od mladosti se bavi speleologijom. Po završetku srednje škole upisao je studij geologije na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ali je kasnije diplomirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Godine 1968. zaposlio se u Restauratorskom zavodu Hrvatske gdje se vrlo brzo uključio u konzervaciju i restauriranje kamenih spomenika. Odlazi na stručna usavršavanja u Varšavu i Torunj. Sudjeluje na međunarodnim konzervatorskim seminarima u Veneciji. Prije otvaranja Arheološkog muzeja u Zadru i u Stalnoj izložbi crkvene umjetnosti u Zadru, mjesecima konzervira i restaurira kamene spomenike prije njihovog stavljanja u stalni postav.

Postaje šef Laboratorija za konzervatorska istraživanja u RZH. Rješava konzervatorske probleme na objektima najviše spomeničke kategorije kao što su: Šibenska katedrala, Dubrovačka katedrala, Zagrebačka katedrala, palača Sponza u Dubrovniku i dr. Uz rad na kamenim spomenicima piše niz stručnih i znanstvenih članaka u literaturi o konzervaciji kamenih spomenika kulture.

Objavio je preko 40 radova iz područja konzervacije i restauracije. Bavi se konzervacijom arheološkog mokrog drva iz rijeka i mora s naglaskom na monoksile, o čemu daje opsežan prikaz u Godišnjaku zaštite spomenika kulture. Osim navedenog, intenzivno se bavi  i problemom vlage, o čemu piše priručnik ”Vlaga u povijesnim građevinama”. Surađuje sa stručnjacima iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu s kojima piše dva priručnika: ”Mineraloški vodič po Medvednici” i ”Priručnik za prepariranje i zaštitu fosila”.

Po odlasku u mirovinu, Malinar ne miruje. Djeluje u raznim stručnim komisijama za spomenike kulture: Zagrebačka katedrala, crkva sv. Vlaha u Dubrovniku, Orlandov stup u Dubrovniku… Posebno je angažiran na restauraciji brojnih skulptura Ivana Meštrovića. Kraće vrijeme predaje kao vanjski predavač na studiju konzervacije i restauracije na Likovnoj akademiji u Zagrebu i Likovnoj akademiji u Splitu.

Kruna njegovog rada na kamenim spomenicima je sveučilišni udžbenik ”Konzervacija i restauracija kamena” kojeg je napisao u koautorstvu s prof. Ivom Donellijem iz Splita. Osim konzervatorsko-restauratorskog djelovanja piše stručne knjige iz područja speleologije (udžbenici, priručnici, te mnogobrojni članci) i planinarstva (knjiga ”Planine u srcu”). Godine 2020. snimio je dokumentarni film iz područja arheologije i speleologije ”Tragom izgubljenog plemena”.