Sunara Sagita Mirjam

Diplomirana konzervatorica-restauratorica

Doktorica znanosti u području humanističkih znanosti (polje: povijest umjetnosti, grana: zaštita umjetničke baštine)

tručno zvanje za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova

Konzervator-restaurator za užu specijalnost polikromirana drvena skulptura

Zaposlenje

Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija, Odsjek za konzervaciju-restauraciju (Fausta Vrančića 17a, 21000 Split)

Naziv visokog učilišta na kojemu je stečeno akademsko zvanje

Diploma – Umjetnička akademija u Splitu (Odsjek za konzervaciju-restauraciju)

Doktorat – Filozofski fakultet u Zagrebu (Odsjek za povijest umjetnosti)