Sučević Miklin Maja

Magistra konzerviranja-restauriranja

Stručno zvanje za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova

Konzervator-restaurator za užu specijalnost slike na različitim nosiocima

Konzervator-restaurator za užu specijalnost polikromirana drvena skulptura

Specijalnost za koju je dobiveno dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Slike na različitim nosiocima

Polikromirana drvena skulptura

Naziv visokog učilišta na kojemu je stečeno akademsko zvanje

Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, Odsjek za konzerviranje-restauriranje umjetnina