Šaina Toni

Diplomirani konzervator-restaurator

Stručno zvanje za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova

Konzervator-restaurator za užu specijalnost zidno slikarstvo

Konzervator-restaurator za užu specijalnost mozaik i inkrustacije od tvrdog kamena

Specijalnost za koju je dobiveno dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Zidno slikarstvo

Mozaik i inkrustacije od tvrdog kamena

Naziv visokog učilišta na kojemu je stečeno akademsko zvanje

Umjetnička akademija u Splitu (Odsjek za konzervaciju-restauraciju)