Salopek Branko

Magistar konzerviranja i restauriranja

Stručno zvanje za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova

Konzervator-restaurator za užu specijalnost kamena plastika

Konzervator-restaurator za užu specijalnost polikromirana drvena skulptura

Konzervator-restaurator za užu specijalnost zidno slikarstvo

Specijalnost za koju je dobiveno dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Kamena plastika

Naziv visokog učilišta na kojemu je stečeno akademsko zvanje

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina