Salopek Ana-Marija

Magistra konzervacije-restauracije

Stručno zvanje za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova

Konzervator-restaurator za užu specijalnost slike na različitim nosiocima

Konzervator-restaurator za užu specijalnost polikromirana drvena skulptura

Konzervator-restaurator za užu specijalnost zidno slikarstvo

Specijalnost za koju je dobiveno dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Predmeti umjetničkog obrta određenog materijala (metal, drvo, staklo, porculan, keramika, kost i drugi organski materijal)

Predmeti iz arheološkog konteksta (metal, keramika, staklo, organski materijal)

Naziv visokog učilišta na kojemu je stečeno akademsko zvanje

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu