Reberski Marija

Diplomirana konzervatorica-restauratorica

Stručno zvanje za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova

Konzervator-restaurator za užu specijalnost kamena plastika

Konzervator-restaurator za užu specijalnost zidno slikarstvo

Konzervator-restaurator za užu specijalnost polikromirana drvena skulptura

Specijalnost za koju je dobiveno dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Kamena plastika

Zidno slikarstvo

Polikromirana drvena skulptura

Naziv visokog učilišta na kojemu je stečeno akademsko zvanje / akademski stupanj

Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu (Odsjek za konzerviranje-restauriranje umjetnina)