Radić Slobodan

Akademski slikar

Stručno zvanje za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova

Konzervator-restaurator savjetnik za užu specijalnost slike na različitim nosiocima

Specijalnost za koju je dobiveno dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Slike na različitim nosiocima

Naziv visokog učilišta na kojemu je stečeno akademsko zvanje

Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu