Podgorski Jasminka

Akademski kipar, Magistrica konzervacije-restauracije (mr. art.)

Stručno zvanje za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova

Konzervator-restaurator savjetnik za užu specijalnost slike na različitim nosiocima

Konzervator-restaurator savjetnik za užu specijalnost polikromirana drvena skulptura

Specijalnost za koju je dobiveno dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Slike na različitim nosiocima

Polikromirana drvena skulptura

Naziv visokog učilišta na kojemu je stečeno akademsko zvanje

Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje , Ljubljana