Petrović Monika

Profesor likovne umjetnosti

Stručno zvanje za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova

Viši konzervator-restaurator za užu specijalnost predmeti iz arheološkog konteksta (metal, keramika, staklo, organski materijal)

Viši konzervator-restaurator za užu specijalnost predmeti umjetničkog obrta određenog materijala (metal, drvo, staklo, porculan, keramika, kost i drugi organski materijal)

Viši konzervator-restaurator za užu specijalnost zidno slikarstvo iz arheološkog konteksta

Specijalnost za koju je dobiveno dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Predmeti iz arheološkog konteksta (metal, keramika, staklo, organski materijal)

Predmeti umjetničkog obrta određenog materijala (metal, drvo, staklo, porculan, keramika, kost i drugi organski materijal)

Zidno slikarstvo iz arheološkog konteksta

Naziv visokog učilišta na kojemu je stečeno akademsko zvanje

Filozofski fakultet u Rijeci (Odsjek Likovne umjetnosti)