Platforma OBNOVI ZG

HRD podržao platformu obnovi.zg, otvorenu bazu podataka o Zagrebu i potresima

Hrvatsko restauratorsko društvo uključilo se 7. travnja 2020. godine u projekt obnovi.zg. Riječ je o otvorenoj bazi podataka o graditeljskom fondu i baštini Zagreba te o primjerima sanacije posljedica potresa koju je pokrenulo Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), a s njezinim nas je pokretanjem upoznala kolegica Žana Matulić Bilač, novoizabrana predsjednica IIC – Hrvatske grupe

Pozivamo sve svoje članove da se uključe te da dijeljenjem informacija i dokumentacije pridonesu kvalitetnoj obnovi potresom oštećenoga grada!

Ako ste radili na nekoj od zgrada iz povijesne jezgre grada Zagreba (npr. na štukodekoracijama na pročeljima, zidnim slikama u interijerima zgrada i sl.) ili na nekome pokretnom kulturnom dobru, pozivamo vas da podijelite svoju dokumentaciju – fotografije, nacrte, prijedloge zahvata, izvješća ili elaborate o obavljenim radovima i sl. – na platformi obnovi.zg. Ako ne možete učitati materijale na platformu, molimo da barem prijavite podatak o njihovu postojanju. Ako raspolažete stručnom literaturom o saniranju posljedica potresa, pozivamo vas da i to podijelite.

Pismo kojim Hrvatsko restauratorsko društvo poziva svoje članove da se uključe možete pročitati ovdje: Poziv upućen članovima HRD
HRD – Obavijest o platformi OBNOVI-ZG (19-04-2020)


 HRD_Poziv-na-sudjelovanje-obnovizg_29-04-2020 

 Upute za unos informacija i učitavanje priloga

obnovi-zg_upute
obnovi-zg