obnovi zg

Poštovani članovi i kolege,
obavještavamo vas da se Hrvatsko restauratorsko društvo 7. travnja 2020. uključilo u projekt obnovi.zg. Riječ je o stručnoj online platformi koja prikuplja informacije i gradivo o Zagrebu i potresima.

Platformu je pokrenulo Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA).

Kako je došlo do pokretanja platforme?

Već nekoliko dana nakon potresa, strukovna udruženja arhitekata, urbanista i povjesničara umjetnosti zatražila su hitno formiranje Koordinacijskog tijela za obnovu Zagreba, odnosno Koordinacije stručnjaka koji bi vodili obnovu grada, te su stavili na raspolaganje svoje stručne kapacitete. Podržao ih je Arhitektonski fakultet u Zagrebu, a ubrzo im se priključio i Institut za povijest umjetnosti. (U međuvremenu je broj strukovnih udruga i institucija koje podržavaju ovu inicijativu značajno narastao; i mi smo se priključili.)

Promptno su reagirali na donošenje Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Zagreba i okolice, pozvavši svoje članove da dostave prijedloge i primjedbe na nacrt Zakona.

Svjesni toga da je za osmišljavanje kvalitetnih modela obnove nužno dijeljenje informacija i iskustava, došli su na ideju o kreiranju otvorene baze podataka o graditeljskom fondu i baštini Zagreba te o primjerima sanacije posljedica potresa; baze koja bi objedinila materijale raspršene po već postojećim bazama, ali i učinila dostupnim materijale koji do sada nisu bili objavljeni, i tako postala koristan alat svima koji će u nekom trenutku morati ponuditi rješenje za neki vid problema prouzročenih potresom. Tako je nastala platforma obnovi.zg.

Ako želite saznati više o svim ovim aktivnostima, posjetite UHA-ine mrežne stranice: http://uha.hr/

Koje se informacije prikupljaju putem platforme?

Platforma prikuplja informacije o postojećim repozitorijima podataka o Zagrebu (arhivske fotografije, nacrti, znanstvene, stručne i publicističke članke, arhitektonske snimke pojedinih zgrada i urbanističkih sklopova, podatke iz istraživanja – radni materijale i gotove studije, realizirane i planirane projekte u zonama koje su najviše pogođene potresom i sl.), kao i o domaćim i inozemnim stručnim radovima i primjerima koji se bave temom sanacije posljedica potresa s tehničkog (inženjerskog), konzervatorsko-restauratorskog, kulturnog, sociološkog i antropološkog aspekta (planovi i programi sanacije i obnove, smjernice za obnovu zona i pojedinačnih objekata) te služi da se informacije povežu i, po mogućnosti, geolociraju.

Naročito važan segment čine doprinosi pojedinaca (autora, ali i zainteresiranih građana koji posjeduju korisnu dokumentaciju) koji su se bavili istraživanjem ili radom na nekoj od spomenutih tema, a koji do sada nisu bili uvršteni niti u jednu bazu podataka s otvorenim pristupom.

Kako se HRD-ovi članovi mogu uključiti?

Ako ste radili na nekoj od zgrada iz povijesne jezgre grada Zagreba (npr. na štuko dekoracijama na pročeljima, zidnim slikama u interijerima zgrada i sl.) ili na nekom pokretnom kulturnom dobru, pozivamo vas da podijelite svoju dokumentaciju – fotografije, nacrte, prijedloge zahvata, izvješća ili elaborate o obavljenim radovima i sl. – na platformi obnovi.zg.
Ako ste dokumentaciju producirali kao dio tima ili dok ste radili za neku ustanovu/tvrtku, vodite računa o autorskim pravima (pribavite suglasnost za dijeljenje materijala ili barem pismeno obavijestite kolege da ćete to podijeliti na platformi). Ako niste u mogućnosti učitati materijale na platformu, molimo da barem registrirate podatak o njihovom postojanju. Važno je da se zna da dokumentacija postoji, pa ako nekome bude trebala, kontaktirat će vas.
Ako raspolažete stručnom literaturom o saniranju posljedica potresa, pozivamo vas da i to podijelite.

Platforma je javno dostupna za registracije, prijave, unos i uređivanje podataka na poveznici http://obnovi-zg.uha.hr/

Upute za unos podataka i učitavanje priloga nalaze se u privitku.

Unaprijed zahvaljujemo na odazivu!
Hrvatsko restauratorsko društvo