Peranić-Marin Ivona

Diplomirani restaurator-konzervator kipar

Stručno zvanje za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova

Konzervator-restaurator za užu specijalnost polikromirana drvena skulptura

Konzervator-restaurator za užu specijalnost kamena plastika

Specijalnost za koju je dobiveno dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Polikromirana drvena skulptura

Kamena plastika

Naziv visokog učilišta na kojemu je stečeno akademsko zvanje

Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu (Odsjek za restauriranje umjetnina, kiparski smjer)