Nazor Čorda Dijana

Sveučilišna magistra konzervacije i restauracije (univ. mag. art.), doktorica umjetnosti (dr. art.)

Stručno zvanje za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova

Viši konzervator-restaurator za užu specijalnost slike na različitim nosiocima

Specijalnost za koju je dobiveno dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Slike na različitim nosiocima

Naziv visokog učilišta na kojemu je stečeno akademsko zvanje

Diploma – Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu (danas Umjetnička akademija u Splitu)

Doktorat – Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu