REZULTATI JAVNOG POZIVA POTPORA ZA NEZAVISNE PROFESIONALCE

4.6.2020. – Ministarstvo kulture osiguralo je potpore za nezavisne profesionalce, umjetnike koji djeluju honorarno kao freelanceri, a koji nisu bili obuhvaćeni dosadašnjim mjerama Ministarstva kulture.
Temeljem Javnog poziva za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice za isplatu jednokratne potpore, strukovne udruge će uplatiti sredstva svojim članovima, nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, koji su dokazali da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.
Ukupno se prijavila 31 umjetnička strukovna udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice i ovim javnim pozivom odobrena su im namjenska sredstva u ukupnom iznosu od 6.715.000 kn za isplatu jednokratne potpore za 751 njihovog člana. Iznos više jednokratne potpore je 10.000 kn, a niže 5.000 kn.

>>> Popis odobrenih sredstava. pdf

Nakon uplate sredstava iz Državnog proračuna na račun HRD-a, sredstva će biti doznačena članovima koji su zadovoljili uvjete natječaja.

Popis članica HRD-a koje su ostvarile potporu:

Ivana Babić ……………………….. 10 000 kn

Ana Dukić …………………………. 10 000 kn

Leda Grbičanin …………………. 10 000 kn

Ela Kreutz …………………………. 10 000 kn

Ivana Mlinarić …………………… 10 000 kn