Mlinarić Ivana

Magistra arheologije i magistra povijesti umjetnosti

Stručno zvanje za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova

Konzervatorica-restauratorica za predmete iz arheološkog konteksta (metal, keramika, staklo, organski materijali)

Specijalnost za koju je dobiveno dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Specijalnost za obradu predmeta iz arheološkog konteksta od metala

Naziv visokog učilišta na kojemu je stečeno akademsko zvanje / akademski stupanj

Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu