Mlinarić Ana

Magistra konzerviranja i restauriranja umjetnina

Stručno zvanje za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova

Konzervator-restaurator za užu specijalnost polikromirana drvena skulptura

Naziv visokog učilišta na kojemu je stečeno akademsko zvanje

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za konzerviranje-restauriranje umjetnina)