Mesarić Vedran

Magistar konzervacije-restauracije – smjer metal

Stručno zvanje za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova

Konzervator-restaurator predmeta iz arheološkog konteksta (metal, keramika)

Specijalnost za koju je dobiveno dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Specijalnost za obradu predmeta iz arheološkog konteksta od keramike

Naziv visokog učilišta na kojemu je stečeno akademsko zvanje

Sveučilišni diplomski studij konzervacija – restauracija, Sveučilište u Dubrovniku