Nikšić Goran

Od 1980. godine kao arhitekt konzervator u Konzervatorskom odjelu – Split (ranije Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture) radio je na projektima dokumentacije, istraživanja i obnove brojnih povijesnih građevina i sklopova, uključujući katedrale u Korčuli, Hvaru, Splitu, Trogiru i Šibeniku. Od 1996. godine, kao konzervator odgovoran za splitsku povijesnu jezgru, osim zahvata na najznačajnijim građevinama Dioklecijanove palače (katedrala, krstionica, Zlatna vrata, Peristil) zaokupljen je problemima obnove i održavanja građevinskog fonda, komunalne infrastrukture i kvalitete života u jezgri. Pri tome osobitu pozornost posvećuje upotrebi tradicionalnih materijala i tehnika, ali se zalaže i za uvođenje suvremenih konzervatorsko-restauratorskih tehnologija poput laserskog čišćenja kamena. Sličnim problemima se nastavio baviti na položaju voditelja Odsjeka za staru gradsku jezgru Splita 2006.-2018. godine.

Od 1981.-1983. pohađao je poslijediplomski studij graditeljskog nasljeđa u Splitu, a 1991.-1992. studij konzervacije na Sveučilištu u Yorku (UK), gdje je obranio magistarski rad na temu poslijeratne obnove hrvatske graditeljske baštine. Na zagrebačkom Filozofskom fakultetu 2012. godine obranio je doktorsku disertaciju o Marku Andrijiću, najvećem korčulanskom graditelju i klesaru. Od 1997. na splitskoj Umjetničkoj akademiji budućim restauratorima predaje Uvod u arhitektonsku konzervaciju. Bio je član stručnog povjerenstva za obnovu šibenske katedrale. U svojstvu ICOMOS-ovog eksperta sudjeluje u evaluacijskim misijama na lokalitetima svjetske kulturne baštine. Dopisni je član Američkog arheološkog instituta.

Znanstveni interes je usko vezao uz konzervatorski posao, pa su tekstovi koje je publicirao mahom nastali kao rezultat istraživanja prije i za vrijeme zahvata na graditeljskoj baštini. Posebnu važnost pridaje istraživanju starih proporcijskih i mjernih sustava, te osobito terminologije nazivlja u antičkom, srednjovjekovnom i renesansnom graditeljstvu.

dr. sc. GORAN NIKŠIĆ, dipl. ing. arh.

Petrova 1, 21 000 Split

E-mail: goran.niksic.split@gmail.com