Grzunov Tomislav

Diplomirani konzervator-restaurator

Stručno zvanje za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova

Konzervator – restaurator za užu specijalnost slike na različitim nosiocima

Konzervator – restaurator za užu specijalnost polikromirana drvena skulptura

Specijalnost za koju je dobiveno dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Slike na različitim nosiocima

Naziv visokog učilišta na kojemu je stečeno akademsko zvanje / akademski stupanj

Umjetnička akademija u Splitu (Odsjek za konzervaciju-restauraciju)