Gabelić Kristina

Magistra konzervacije i restauracije

tručno zvanje za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova

Konzervator-restaurator za užu specijalnost slike na različitim nosiocima

Konzervator-restaurator za užu specijalnost polikromirana drvena skulptura

Specijalnost za koju je dobiveno dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Slike na različitim nosiocima

Polikromirana drvena skulptura

Naziv visokog učilišta na kojemu je stečeno akademsko zvanje

Umjetnička akademija u Splitu (Odsjek za konzervaciju-restauraciju)