Dujaković Tanja

Magistra konzervacije i restauracije

Stručno zvanje za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova

Konzervator-restaurator za užu specijalnost arhivska i knjižna građa, te umjetnine na papiru

Specijalnost za koju je dobiveno dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Arhivska i knjižna građa, te umjetnine na papiru

Naziv visokog učilišta na kojemu je stečeno akademsko zvanje

Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju