Dragojević Andreja

Diplomirani inženjer tekstilne tehnologije, Magistar umjetnosti

Stručno zvanje za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova

Konzervator-restaurator savjetnik za užu specijalnost arhivska i/ili knjižna građa, fotografije te umjetnine na papiru i/ili koži

Specijalnost za koju je dobiveno dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Arhivska i/ili knjižna građa, fotografije te umjetnine na papiru i/ili koži

Naziv visokog učilišta na kojemu je stečeno akademsko zvanje

Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v  Ljubljani