Bielen Zlatko

Zlatko Bielen rođen je u Zagrebu 1948. godine. Nakon završene Klasične gimnazije diplomirao je na Pedagoškoj Akademiji u Zagrebu, na Odsjeku za Likovni odgoj. Od 1970. do 1975. godine studira slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje je diplomirao u klasi prof. Nikole Reisera 1975. godine. Od 1981. godine radi u Zavodu za restauriranje umjetnina u Zagrebu i nakon položenog stručnog ispita stječe zvanje konzervator-restaurator slika na platnu i polikromirane skulpture. Od 1991. godine je voditelj odjela za slikarstvo ZZRU-a, a nakon osnivanja Hrvatskog restauratorskog zavoda, sa stečenim stručnim zvanjem konzervator-restaurator savjetnik, voditelj je Odjela štafelajnog slikarstva HRZ-a i voditelj Odsjeka za restauriranje slika većih formata u ateljeu HRZ-a na Zmajevcu.

Godine 1993. diplomirao je na poslijediplomskom studiju konzervatorstva-restauratorstva na Akademiji za likovnu umetnost u Ljubljani te je stečena znanja prenio na mnoge mlađe generacije. Tijekom rada uveo je neke praktične inovacije i metode u praksu rada Odjela za štafelajno slikarstvo HRZ-a. Primjerice, s kolegom Egidiom Budicinom usavršava oblik i način primjene podokvira za slike velikih formata (prvi aluminijski podokvir s oprugama za zatezanje na slici Sv. Mihovila iz crkve sv. Mihovila u Osiječkoj tvrđi), kao i primjenu novih sintetičkih ljepila i platana pri podlaganju slika, što je bila i tema magistarskog rada na Akademiji u Ljubljani. Početkom i tijekom Domovinskog rata, u okviru HRZ-a, radi na evakuaciji i evidentiranju umjetnina iz ratom zahvaćenih područja. Bio je član Stručne komisije Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, a za popis i procjenu ratnih šteta na evakuiranim pokretnim spomenicima kulture.

U razdoblju od 1983. do 1989. godine sudjeluje u izvođenju istražnih radova slojeva građe i oslika na zidovima baroknih palača u Dubrovniku. Tijekom rada u ZZRU-u i HRZ-u obavlja konzervatorsko-restauratorske radove na djelima starije umjetnosti, primjerice na već spomenutoj oltarnoj pali sv. Mihovila u Osijeku, na slici s triumfalnog luka crkve franjevačkog samostana na Košljunu, na oltarnoj pali iz franjevačkog samostana u Slanom, na slici iz refektorija franjevačkog samostana u Virovitici, na seriji slika iz Dijecezanskog muzeja Požeške biskupije, na slikama iz franjevačkog samostana u Karlovcu, na slikama iz Hrvatskog povijesnog muzeja, oslikanoj drvenoj kapeli sv. Jurja u Lijevim Štefankima i na brojnim drugim štafelajnim slikama, radeći samostalno ili kao voditelj radova. Obavlja i radove na recentnim umjetninama 20. stoljeća što nastavlja i 2006. godine kada prelazi na mjesto voditelja Restauratorskog odjela Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, gdje radi do umirovljenja 2013. godine. Po umirovljenju dobiva dopusnicu Ministarstva kulture RH za izradu prijedloga i obavljanja konzervatorsko- restauratorskih radova na slikama na različitim nosiocima koje su zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske.