Budicin Egidio

Egidio Budicin rođen je 1946. u Rovinju. Diplomirao je 1968. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Godine 1970. pohađa školu za mozaik u Spilimbergu. Godine 1983. diplomirao je na poslijediplomskom studiju za restauratorstvo  na Akademiji za likovne umjetnosti u Ljubljani.

Radio je u  Arheološkom muzeju Istre u Puli, Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Rijeci (danas Konzervatorski odjel u Rijeci),  u Zavičajnom muzeju u Rovinju, Zavodu za restauriranje umjetnina i u Hrvatskom restauratorskom zavodu u Zagrebu. Do umirovljenja je radio i na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, Odsjeku za konzerviranje – restauriranje umjetnina, kao voditelj kolegija Konzervacija – restauracija zidnih slika.

Na polju zaštite kulturnih dobara (u zvanju konzervatora – restauratora savjetnika) s kraćim prekidima radi od 1971. Radio je na dokumentaciji i konzervaciji arheoloških nalaza, na istraživanjima povijesti izgradnje arhitektonske baštine te na dokumentaciji stanja i restauriranju kasnoantičkih i ranokrščanskih mozaika, slika na platnu i  zidnih slika različitih povijesnih razdoblja na području Republike Hrvatske (Pula, Nezakcij, Brijuni, Rovinj, Poreč, Bale, Vodnjan, Dvigrad, Katoro, Pazin, Plomin, Slum, Sovinjak, Oprtalj, Fažana, Svetvinčenat, Hum, Gračišće, Rijeka,  Dubrovnik, Konavle, Koločep, Trsteno, Zadar, Nin, Zagreb, Ludbreg, Požega, Osijek, Vukovar, Marija Bistrica i brojni drugi). Danas živi i radi u Zagrebu i Rovinju.