Buljan Marko

mag. art. viši konzervator-restaurator

  • Uža specijalnost zidno slikarstvo
  • Dopuštenje za izradu prijedloga konzervatorsko-restauratorskih zahvata i izvođenje restauratorskih radova na zidnim slikama
  • Stalni sudski vještak konzervatorsko-restauratorske struke