Smjernice za dokumentiranje štete koja je zbog potresa nastala na pokretnoj baštini

Nakon što je vidio razmjere štete koju su zbog potresa pretrpjele muzejske i sakralne zbirke, Jerry Podany, dugogodišnji voditelj konzervatorsko-restauratorskog odjela Muzeja Getty u Los Angelesu, uputio je otvoreno pismo konzervatorima-restauratorima iz Hrvatske u kojemu nas poziva da temeljito dokumentiramo nastalu štetu. Podatci koje sada prikupimo, naglašava Podany, pomoći će nam osmisliti mjere ublažavanja šteta od novih potresa za predmete koji su oštećeni i predmete koji su (ovaj put) prošli neokrznuto. Iz naših napora proizići će manje ugrožene zbirke, zbirke koje vjerojatno neće pretrpjeti toliko štete u sljedećem potresu, a to je upravo ono na čemu kao konzervatori-restauratori radimo. Pismo sadržava iscrpne smjernice za dokumentiranje štete koja je zbog potresa nastala na pokretnoj baštini.

Podany je autor knjige When Galleries Shake: Earthquake Damage Mitigation for Museum Collections (Kad se galerije zatresu: ublažavanje štete od potresa za muzejske zbirke), a od 2007. do 2013. godine obnašao je dužnost predsjednika Međunarodnog instituta za restauriranje povijesnih i umjetničkih djela (engl. International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works / IIC).

Njegovo pismo (prevedeno na hrvatski jezik) možete pročitati ovdje:

Otvoreno pismo Jerryja Podanyja