Predavanje Stefana Belishkog

HRD suorganizirao dva javna predavanja Stefana Belishkog, dopredsjednika ECCO-a (Split, 22. ožujka 2018.)

 U ožujku 2018. godine na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu gostovao je Stefan Belishki, predstojnik Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Fakulteta primijenjenih umjetnosti Nacionalne umjetničke akademije u Sofiji (Bugarska) i dopredsjednik Europske konfederacije konzervatorsko-restauratorskih udruga (engl. European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations / ECCO).

Prof. Belishki održao je četiri predavanja, dva o studiju konzervacije-restauracije na kojemu predaje te dva o ECCO-u. Hrvatsko restauratorsko društvo bilo je suorganizator predavanja posvećenih ECCO-u. Predavanja su bila naslovljena E.C.C.O. – The European Confederation of Conservator-Restorers’ Organizations i E.C.C.O.: Competences for Access to the Conservation-Restoration Profession.

Osobito važno bilo je predavanje u kojemu je prof. Belishki predstavio ECCO-ovu brošuru Competences for Access to the Conservation-Restoration Profession, u kojoj se vrlo precizno navode znanja i vještine nužni za ulazak u konzervatorsko-restauratorsku struku i zakonitu uporabu naziva konzervator-restaurator, a koji se stječu završetkom određene razine visokoškolskog obrazovanja u području konzervacije-restauracije. Brošuru možete preuzeti ovdje.