Poziv za sudjelovanje na 2. virtualnoj izložbi postera članova Hrvatskog restauratorskog društva

Hrvatsko restauratorsko društvo (HRD) poziva svoje članove da sudjeluju na 2. virtualnoj izložbi postera koja će krajem godine biti postavljena na našim mrežnim stranicama i komunikacijskim platformama (Facebook, Instagram).

Virtualna izložba postera prilika je za promidžbu rada naših članova i bolju vidljivost profesije, stoga se nadamo da će se članovi u što većem broju odazvati našem pozivu da predstave svoje konzervatorsko-restauratorsko djelovanje.

Pravo sudjelovanja imaju članovi HRD-a. Svaki član može prijaviti jedan poster kao prvi autor. Rok za prijavu, odnosno predaju postera je 30. listopada 2022.

Upute i obrasci za prijavu članova HRD-a: