Jembrih Zvjezdana

magistra umjetnosti (mr. art.), restauriranje umjetnina – drvena skulptura

Stručno zvanje za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova

Viša konzervatorica-restauratorica za užu specijalnost polikromirana drvena skulptura

Specijalnost za koju je dobiveno dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Polikromirana drvena skulptura

Naziv visokog učilišta na kojemu je stečeno akademsko zvanje

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu; Mađarska akademija likovnih umjetnosti (MKE) u Budimpešti