Hrvatsko restauratorsko društvo - Andrej Aranicki

Andrej Aranicki

 

Andrej Aranicki

Godina učlanjenja u HRD

- 23. ožujak 1996.

andrej.aranicki@yahoo.com

restauratorski-atelier-aranicki.webs.com

Rođen je u Zagrebu 1964. godine. Maturirao je 1983. na Kiparskom odsjeku, Škola primijenjenih umjetnosti, kod prof. Vinka Fabrisa.
1984. godine upisuje Kiparski odsjek na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Diplomirao je u klasi prof. Stanka Jančića 1989. godine.
Od 1989. godine član je HDLU, a od 1990. – 1994. god. član ZUH. 1990. upisuje dvogodišnji dodiplomski studij Muzeologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kojeg je apsolvirao 1993. godine.
1994. godine započinje radom kao vanjski suradnik u Zavodu za restauriranje umjetnina u Zagrebu i to na restauriranju polikromiranih drvenih skulptura. Od početka 1998. godine zaposlen je na Odsjeku za restauriranje umjetnina kao mlađi asistent za restauriranje drva za nastavni predmet Restauriranje drvene skulpture.
1998. god. upisuje poslijediplomski studij Restauriranja drvene skulpture na Odsjeku za restauriranje odnosno Konzervatorskom institutu (Institute of Restorer's Training, Budapest) Mađarske akademije likovnih umjetnosti (MKE) u Budimpešti. Studij završava s izvrsnim uspjehom obranivši magistarsku radnju (teze) s temom ''Rekonstruiranje drvene polikromirane skulpture'' (mentori: prof. Erzsébet Szent-Gály i prof. Mario Braun), te kompletnim konzervatorsko-restauratorskim radom na drvenoj polikromiranoj skulpturi Pièta iz Muzeja lijepih umjetnosti u Budimpešti (mentori: prof. Erzsébet Szent-Gály i prof. Péter Menráth). Također, tada u Budimpešti, prilikom obrane magistarskog rada i teza, polaže stručni i državni ispit. 15. rujna 2000. god. u Budimpešti na MKE promoviran je u Master of Art – Restaurator za drvenu skulpturu.
U travnju 2002. god. prelazi u suradničko zvanje asistent na Odsjeku za restauriranje-konzerviranje umjetnina, nastavljajući rad u okviru nastavnog predmeta ''Restauriranje drvene skulpture''. 2004. god. prelazi u suradničko zvanje viši asistent, te kreira i vodi izborni nastavni predmet ''Rezbarenje i pozlaćivanje''.
U siječnju 2007. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva RH dodjeljuje mu stručno zvanje: Viši konzervator-restaurator za užu specijalnost-polikromirana drvena skulptura.
U prosincu 2008. prelazi u više znanstveno-nastavno zvanje docenta na Akademiji likovnih umjetnosti, Odsjek za restauriranje i konzerviranje umjetnina.
2009. izabran je za predstojnika Katedre za restauriranje umjetnina na Akademiji likovnih umjetnosti. U travnju 2013. prelazi u više znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na Akademiji likovnih umjetnosti, Odsjek za restauriranje i konzerviranje umjetnina.
Član je Hrvatskog restauratorskog društva od 1996., a od 2010. do 2014. i predsjednik Društva.