Pisma potpore

HRD ponudio stručnu i savjetodavnu pomoć Ministarstvu kulture i muzejima pogođenim potresom

 U razornome potresu koji je 22. ožujka 2020. pogodio Zagreb stradala je kulturno-povijesna graditeljska baština. Štetu su pretrpjele i muzejske zbirke te inventari sakralnih građevina. Situacija je izazvala duboku zabrinutost među članovima Hrvatskog restauratorskog društva. Društvo je 28. ožujka 2020. uputilo pismo potpore Ministarstvu kulture i dvama zagrebačkim muzejima, Muzeju za umjetnost i obrt i Muzeju Mimara, stavivši im na raspolaganje svoje stručne potencijale. MUO je u potresu pretrpio goleme štete na zgradi i muzejskim predmetima. I Mimara je stradala, no srećom u manjoj mjeri.

HRD stoji na raspolaganju svim muzejskim ustanovama, ali i drugim vlasnicima/skrbnicima kulturnih dobara. Ako vam treba savjet ili stručna pomoć konzervatora-restauratora, rado ćemo vas povezati sa svojim članovima koji posjeduju Dopuštenja Ministarstva kulture za rad na kulturnim dobrima Republike Hrvatske. Pišite nam na: info@h-r-d.hr

Pisma potpore dostupna su ovdje.

Poziv na volontiranje

Spašavanje zagrebačke kulturne baštine stradale u potresima: poziv na volontiranje

Krajem ožujka 2020. godine Hrvatsko restauratorsko društvo uputilo je dopis Ministarstvu kulture u kojemu nudi svoju stručnu pomoć i stavlja na raspolaganje sve svoje potencijale.

Ministarstvo kulture zahvalilo je na ponudi i obavijestilo nas da su već stvoreni radni timovi za pregled i evidentiranje štete na pokretnim kulturnim dobrima. Volonterska je pomoć dobrodošla za nepokretna kulturna dobra.

Pozivamo sve članove Hrvatskoga restauratorskog društva čija je uža specijalnost povezana s nepokretnim kulturnim dobrima (kamena plastika, zidno slikarstvo, štuko, arhitektonsko-dekorativna plastika), a koji su voljni volontirati, da se do nedjelje 3. svibnja 2020. godine jave tajnici Društva Maji Sučević Miklin: maja.sucevicmiklin@gmail.com. U e-poruci navedite svoje ime i prezime, užu specijalnost te dva ili tri objekta na kojima ste radili, a koji pripadaju navedenim specijalističkim područjima.