Ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek sa suradnicima održala je konzultativni online sastanak s predstavnicima 27 udruga u kulturi o mjerama za pomoć kulturnom i kreativnom sektoru.

Ministrica se osvrnula na mjere koje je Ministarstvo poduzelo tijekom ove godine kako bi pružilo potporu sektoru, a posebno umjetnicima koji su trenutno najugroženiji i najnezaštićeniji: samostalnim umjetnicima i nezavisnim profesionalcima u području kulture, kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih pandemijom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.

Predstavnici umjetničkih strukovnih udruga iznijeli su razmišljanja svojih članova o mjerama koje su bile najkorisnije te su se usuglasili s potrebom provedbe daljnjih mjera potpore djelatnostima u kulturi u okolnostima pandemije.

Objavljeni su rezultati natječaja za projekte digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja. Još uvijek je otvoren natječaj “Jer svirati se mora” kojim se podupire koncertna aktivnost, a koji provodi Hrvatska glazbena unija u suradnji s Ministarstvom.

Najavljujemo nastavak mjera potpore i ad hoc natječaja koje ćemo objaviti u siječnju 2021. nakon dodatnih konzultacija sa svim partnerima u kulturnom sektoru, vezano za definiranje njihovih kriterija i uvjeta, uključujući i linearne mjere potpore za samostalne umjetnike i nezavisne profesionalce u području kulture.