Kodrič Kesovia Mateo Miguel

Magistar konzervacije-restauracije

Stručno zvanje za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova

Konzervator-restaurator za užu specijalnost predmeti od tekstila i/ili kože

Specijalnost za koju je dobiveno dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Predmeti od tekstila i/ili kože

Naziv visokog učilišta na kojemu je stečeno akademsko zvanje

Sveučilište u Dubrovniku (Odjel za umjetnost i restauraciju)