HRD uputio pismo Ministarstvu kulture u vezi s realizacijom odobrenih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u 2020. godini

Krajem ožujka 2020. godine Hrvatsko restauratorsko društvo osnovalo je radnu skupinu za procjenu negativnih učinaka pandemije virusa COVID-19 na poslovanje konzervatora-restauratora koji ne rade u ustanovama: obrtnika, samozaposlenih i honoraraca. Radna je skupina utvrdila da su za velik broj konzervatora-restauratora koji rade u privatnom sektoru programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara koje financira Ministarstvo kulture jedini ili glavni izvor prihoda. Realno je očekivati da će se zbog gospodarske krize i neizvjesnosti trajanja pandemije drastično smanjiti udio projekata koje financiraju jedinice lokalne samouprave i privatne osobe.Na prijedlog radne skupine Hrvatsko restauratorsko društvo uputilo je 6. travnja 2020. dopis Ministarstvu kulture u kojemu apelira na Ministarstvo da ne odustane od realizacije odobrenih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u 2020. godini. Od Ministarstva su zatražene informacije o planu provedbe odobrenih programa. Dopis možete pročitati ovdje:
HRD upit za MK 2020

Odgovor Ministarstva kulture