Cvija Kristina

Magistra restauriranja i konzerviranja umjetnina

tručno zvanje za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih poslova

Konzervator-restaurator za užu specijalnost zidno slikarstvo

Konzervator-restaurator za užu specijalnost slike na različitim nosiocima

Naziv visokog učilišta na kojemu je stečeno akademsko zvanje

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za konzerviranje-restauriranje umjetnina)