Hrvatsko restauratorsko društvo - Hrvoje Gregorić

Hrvoje Gregorić

 

Hrvoje Gregorić

Godina učlanjenja u HRD

1. siječnja 2012.

hgregoric@gmail.com

www.atika.hr

Rođen 1976. U Zagrebu. 1995. Maturirao u X. Gimnaziji, Zagreb, Prirodoslovno-matematički smjer.2003. diplomirao na Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu, Odsjek za restauriranje i konzerviranje umjetnina.

2002.-2004. zaposlen na mjestu voditelja radionice u Gliptoteci HAZU.
2004.-2006. rad na mjestu restauratora, dokumentarista u privatnom društvu čija djelatnost, temeljem odobrenja Ministarstva kulture RH, obuhvaća rad na spomenicima (javna plastika, pročelja zgrada itd.).
2006. osniva i vodi obrt Atiku, Obrt za restauriranje umjetnina.

Stekao temeljno stručno zvanje u konzervatorsko-restauratoskoj djelatnosti sa položenim stručnim ispitima za užu specijalnost polikromirana drvena skulptura i štuko.
Posjeduje licence Ministarstva kulture RH za rad na polikromiranim drvenim skulpturama i štuko, te certifikat Ministarstva kulture RH za rad na čišćenju kamena laserom.

Uz vođenje i sudjelovanje u konzervatorsko-restauratorskim radovima na mnogim objektima sudjelovao kao demonstrator na radionici – čišćenje kamena na seminaru i radionici «KonKam» na Splitskom sveučilištu i Arheološkom muzeju Split.
Stučno savjetovanje o štuko tehnikama u Ludbregu, u organizaciji Hrvatskog restauratorskog zavoda. Stučno savjetovanje o baroknim oltarima u Ludbregu, u organizaciji Hrvatskog restauratorskog zavoda
Nagrada ALU u Zagrebu za diplomskom rad i postignuća tijekom studija.
Pohvala ALU u Zagrebu za upješan rad tijekom akademske godine 2000/2001.