Hrvatsko restauratorsko društvo - Andrej Dokić

Andrej Dokić

 

Andrej Dokić

Godina učlanjenja u HRD

1. siječnja 2012.

andrej.dokic@gmail.com

www.dok-art-restauriranje.hr

Rođen je u Zagrebu 1977. godine. Maturirao je 1996. godine u Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu, s maturalnim radom na temu konzervacije i restauracije. Zvanje diplomiranog restauratora-konzervatora stekao je 2002. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Godine 1993. kao vanjski suradnik Galerije Klovićevi dvori (Muzej Mimara) sudjeluje na konzervatorsko-restauratorskim radovima demontaže i obnove mozaika sa crkve sv. Nikole na Krimu, Sevastopolj, Ukrajina.

Godine 1998. odlazi u SAD u privatnu restauratorsku radionicu Wimsatt & Associates Art Conservation Studio na stručnu praksu pod mentorstvom Justine S. Wimsatt i Phillip P. Sayre.

Godine 2001. sudjeluje na stručnom savjetovanju o baroknim oltarima u Ludbregu, u organizaciji HRZ-a.

Godine 2002. sudjeluje na stručnom savjetovanju o štuko tehnikama u Ludbregu, u organizaciji HRZ-a.

Godine 2012. sudjeluje na prvom nacionalnom kongresu konzervatora-restauratora (KRUH) pod radnim naslovom "Konzervacija-restauracija u Hrvatskoj – aktualnosti i vizije".

Od 2002. godine vlasnik je tvrtke DOK-ART, Obrt za restauriranje umjetnina.

U studenom 2006. godine pred Povjerenstvom za stručne ispite, položio je stručni ispit za temeljno stručno zvanje u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti, konzervator-restaurator, za uže specijalnosti - slike na različitim nosiocima, te polikromirana drvena skulptura.

U studenom 2010. godine položen stručni ispit za temeljno stručno zvanje u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti, konzervator-restaurator, za užu specijalnost - metal.

Posjeduje licence Ministarstva kulture Republike Hrvatske za rad na slikama na različitim nosiocima, polikromiranim drvenim skulpturama i metalu.

U Splitu od 25. do 29.03.2013. sudjeluje u radionici “New Methods of Cleaning Painted Surfaces”, koju je vodio prof.Richard Wolbers sa Sveučilišta u Delawareu, SAD.

U svibnju 2013. godine odlazi na stručno putavanje u Graz, pod organizacijom IIC - Hrvatska grupa, čiji je član od 2013. godine.

Od veljače 2014. do veljače 2015. godine obnaša dužnost predsjednika Hrvatskog restauratorskog društva.