Hrvatsko restauratorsko društvo - Aida Grga

Aida Grga

 

Aida Grga

Godina učlanjenja u HRD

11. prosinac 2012.

 

http://ceroart.revues.org/2665 

OBRAZOVANJE 

  • Magistra konzervacije i restauracije, Konzervacija – restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva, 2006. – 2011. Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
    Stručni magistarski rad: TEMA A: 'Čišćenje predoltarnika sv. Mihovila iz crkve sv. Kate na Osiču u Tugarima', TEMA B: 'Ispitivanje sastava laka i bojanog sloja na predoltarniku sv. Mihovila iz crkve sv. Kate na Osiču u Tugarima'
  • II. gimnazija, Split, 2002.-2006.

RADNO ISKUSTVO

Projekti odobreni od Ministarstva kulture pod nadzorom nadležnog Konzervatorskog zavoda u Imotskom, HRZ Restauratorski odjel Split, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, Prirodoslovni laboratorij HRZ, Zagreb, stručna praksa u sklopu stručnog osposobljavanja za rad, projekti odobreni od Ministarstva kulture pod nadzorom nadležnog Konzervatorskog zavoda u Splitu, projekti odobreni od Ministarstva kulture pod nadzorom nadležnog Konzervatorskog zavoda u Trogiru, HRZ Restauratorski odjel Rijeka, vanjski suradnik konzervator – restaurator, HRZ Restauratorski odjel Split, vanjski suradnik konzervator – restaurator

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Radionica 'Thread-by-thread Tear Mending', CICS, Köln, 2009.; Međunarodna restauratorska radionica, CICS, KASK Antwerpen, ENSAV de la Cambre Brussels, UMAS, Lopud, 2010.; Radionica 'Metode čišćenja oslikanih površina', MSU, Zagreb, 2011.; Konferencija 'European Cultural Heritage Preservation Network of Twinned Towns', Trogir, XI. 2011.; 7. međunarodni kongres o primjeni Raman spektroskopije u umjetnosti i arheologiji, Ljubljana, 2013.; Radionica o rekonstruiranju drvenim štapićima, UMAS, Split, 2014.; 'Digitalna fotografija i obrada, Mala škola digitalne fotografije i obrade', Učilište Algebra, Split, IX. 2014.; Međunarodni znanstveni skup 'Vratnice Andrije Buvine u splitskoj katedrali: 1214.–2014.', IX. 2014.; Položen stručni ispit u IX. ispitnom roku za temeljno stručno zvanje konzervator-restaurator za užu specijalnost polikromirana drvena skulptura, 2. i 3. X. 2014.; 

ODRŽANA PREDAVANJA

Predstavljanje Umjetničke akademije u Splitu i Odsjeka za konzervaciju-restauraciju, KASK Antwerpen, Antwerpen, Belgija, 2010.; 'Laboratorijske analize laka i bojanog sloja na predoltarniku iz crkve sv. Kate na Osiču', 8. međunarodna konferencija studenata restauriranje i konzerviranja umjetnina, Zagreb, 15. – 16. travnja 2011.; 'Važnost kemijskih analiza u konzervaciji-restauraciji. Osvrt na 7. međunarodni kongres o korištenju Ramanove spektroskopije u umjetnosti i arheologiji', UMAS, Split, 12. ožujka 2014.

PUBLIKACIJE

Grga, Aida: ''Multy-analytical study of paint and varnish on a 17th century wooden polychrome antependium'',http://ceroart.revues.org/2665 , Conservation, Exposition, Restauration d'Objets s'Art, Revue électronique, CeROArt, 2012.

IZLOŽBE

Izložba radova kopistike studenata konzervacije – restauracije, Stara gradska vijećnica, Split, 2013.